BLOGas.lt / NKMI

NKMI Vardas: Naujos kartos
Pavardė: moterų iniciatyvos
Slapyvardis: nkmi

Apie mane:
Viešosios įstaigos „Naujos kartos moterų iniciatyvos“ veikla nukreipta į jaunų moterų, moterų teisių, lygių galimybių problematiką. Socialiniais kultūriniais projektais yra siekiama kelti moterų motyvaciją, skatinti aktyvumą, suteikiant tiek fizinę, tiek psichologinę erdvę moterų iniciatyvoms, kūrybai, kritinei minčiai. Panaudojant kūrybines, įgalinančias bei aktyvų išmokimą skatinančias formas, tokias kaip festivaliai, parodos, seminarai, diskusijos, vieši renginiai, akcijos, sudaroma galimybė aktyviam socialinę atskirtį patiriančių moterų įsitraukimui, savo kūrybinio potencialo bei kritinės minties išraiškai. Organizacijos koordinuojami viešieji renginiai, internetiniai projektai (feministinis blogas, organizacijos internetinis puslapis www.nkmi.lt) , leidiniai („Sabotažo vadovas“), straipsniai, pranešimai bei pokalbiai radijo laidose, spaudoje, televizijoje (Lietuvos radijo laida „Mes moterys“, žurnalas „Pravda“), konferencijose, alternatyvios kultūros festivaliai atlieka ne tik itin svarbią šviečiamąją funkciją lytiškumo, seksualumo, moterų lygių galimybių temomis, bet ir kurią erdvę bei galimybę platesniam moterų bendradarbiavimui, keitimųsi patirtimi, informacija, įneša svarbų indėlį į alternatyvios kultūros kūrimą bei plėtotę.

Vartotojo tinklaraščiai:

Naujausi įrašai:


    Mane draugu laiko (1):

    okolom